İçeriğe geç

Blog Sitesi Yazılar

Pozitivist araştırma nedir

Pozitivist Araştırma Nedir? Pozitivist araştırma, verilerden gelen sonuçlarının kesinliği ile bilimsel araştırmalar yapma yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, araştırmacılara verilerin gerçek dünyadaki anlamlarını ve anlamlarının nasıl çözümlenebileceğini göstermeyi amaçlar. Pozitivist araştırma, nesnel gerçeklik kavramının ve kuramsal kavramların kullanımını içerir. Bu yaklaşımda öncelik verilen amaç, örneklem sonuçlarından ortaya çıkan sonuçların doğruluğunu ve kesinliğini elde etmektir. Bu yaklaşım, verileri kullanarak hipotezleri kanıtlamak ve değerlendirmek için kullanılan bilimsel metotlara dayanır. Pozitivist Araştırma Yöntemleri Pozitivist araştırmalarda çoğunlukla kontrol edilebilir ve ölçülebilir veriler kullanılır. Veri toplama sırasında alınan örneklemlerdeki veriler, kuramsal kavramların veya hipotezlerin doğruluğunu kanıtlamak ya da reddetmek için kullanılır. Pozitivist araştırma yöntemlerine örnek olarak, anketler,…

Yorum Bırak

Paracortex nedir

Paracortex Nedir? Paracortex, bir çoklu kullanıcının ortak olarak kullandığı ve yönetilen bir blockchain çözümüdür. Paracortex, verilerin kaydedilmesi, saklanması, yönetilmesi ve paylaşılması için bir araya getirilmiş bir çözümdür. Paracortex kullanıcılarına, güvenli, kolay erişilebilir ve kontrol edilebilir veri yönetimi sağlamak için modern arayüzler ve araçlar sağlar. Bir Paracortex Blockchain, birbirleri ile etkileşim halindeki birden fazla kullanıcının veri akışını denetleyebildiği ve destekleyebildiği bir sistemdir. Kullanıcılar, blok zincirleri aracılığıyla temel verileri ekleyebilir ve verilerinin güvenliğini koruyabilir. Paracortex, kullanıcıların kendi verilerini güvenli ve kontrol edebilecekleri kendi blockchainlerini oluşturmalarını sağlar. Paracortex’in en önemli özelliği, blockchain teknolojisinden faydalanarak, veri akışını ve işlemleri güvenli ve hızlı bir biçimde…

Yorum Bırak

Teymür ne demek

Teymür Ne Demek? Teymür, Kürt dilinde “yüksek” anlamına gelen bir sözcüktür. Tarih boyunca, Kürtler tarafından kullanılan bir isim olarak, Teymür, Kürt kültüründe yüksek statüye sahip olan kişilere verilen bir unvan olarak kullanılmıştır. Teymür, Kürt kültüründe bir liderin, çok sayıda çiftçiyi, tüccarı, askerleri ve destekçileri olan bir kabileye ya da grup tarafından idare edilen bölgeye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Teymür, Kürt kültüründe çok önemli bir konumu olan bir isimdir. Kürtler, Teymür ismini lider, yönetici veya kabile reisi olarak kullanırlar. Aynı zamanda, Teymür ismi bir anne babadan kalma miras olarak da verilebilir. Teymür, Kürt kültüründe özgürlük veya bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol…

Yorum Bırak

Şulen ne demek

Şulen Ne Demek? Şulen, çoğu kez müzik ya da sözlü kültür için kullanılan geniş bir terimdir. Anlamı ve kullanım alanı, genellikle ülkeden veya kültürden bağımsız olarak değişir. Ancak, şulenin temel amacı, her zaman aynıdır: katılımcıların bir etkinlikte bir araya gelmesini sağlamak. Bir şulen, dört yönlü bir etkinliktir. Katılımcılar, şarkı söyleyerek, sözleri üfleyerek, dans ederek veya sessizlikte oturarak bir araya gelebilir. Şulenler, genellikle kültürel bir etkinlik olarak görülür ve çoğu zaman, ülkenin kültürüne uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, İrlanda’da, şulenler, çoğunlukla irlanda müziğinin ve şarkılarının çalındığı bir etkinliktir. Şulenler, genellikle sosyal bir güven ortamında yapılır ve hareketli bir atmosfer oluşturulur. Katılımcılar,…

Yorum Bırak

Suç ve cezaların geçmişe Yürütülememesi nedir

Suç ve Cezaların Geçmişe Yürütülememesi Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyen kuralı, herhangi bir şahıs için uygulanacak bir cezanın, o suçu işlemesinden önce ya da sonraki bir tarihte uygulanamayacağı anlamına gelir. Bu, suçlar için geçerli olan cezaların, suçu işlemekten önce ya da sonra uygulanamayacağı anlamına gelir. Bu kural, kendisine karşı uygulanacak cezaya ilişkin hakları korumak için kurulmuştur. Bu kural, herhangi bir suçun işlenmiş olması halinde, suçluya uygulanacak ceza yalnızca o suçun işlenmesinden hemen sonra uygulanabilir. Suçluya, o suçu işledikten sonraki bir tarihte uygulanacak cezalar da dahil olmak üzere uygulanacak cezanın öngörülmesi gerekir. Çoğu zaman, suçun işlenmesinden sonraki cezalar hakim tarafından belirlenir.…

Yorum Bırak

UAVT kodu nedir nasıl alınır

UAVT Kodu Nedir? Nasıl Alınır? UAVT (Üniversite Öğrencileri Vergi Numarası) kodu, üniversite öğrencilerinin vergi numarasıdır. UAVT kodu, Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerinin vergi dairesinden alınması gereken bir kimlik numarasıdır. UAVT kodu, öğrencilerin isimleri, pasaport numaraları, adresleri ve üniversite kayıt numaraları gibi bilgileri içeren bir kimlik numarasıdır. UAVT kodu, üniversite öğrencilerinin çeşitli vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için kullanılır. UAVT kodu, öğrencilerin vergi dairesi ile iletişim kurmalarını ve vergi dairesinin öğrencilerin vergi kayıtlarını güncel tutmalarını sağlamak için kullanılır. UAVT kodu, öğrencilerin vergi dairesi ile iletişim kurmalarını ve vergi dairesinin öğrencilerin vergi kayıtlarını güncel tutmalarını sağlamak için kullanılır. UAVT Kodu…

Yorum Bırak

Camsı geçiş sıcaklığı nedir amorf

Camsı Geçiş Sıcaklığı Nedir Amorf? Amorf maddeler, moleküllerin özgül bir şekil veya düzeni olmadan düzensiz bir şekilde dizilmiş maddelerdir. Bu, organik ve inorganik maddelerin karmaşık moleküllerinin daha küçük parçalara ayrılmasına neden olur. Amorf maddelerin anlaşılması, onların ısıl geçiş sıcaklıklarını da kapsar. İşte bu makalede, amorf maddelerin ısıl geçiş sıcaklıkları hakkında önemli bilgiler verilecektir. Amorf Maddelerin İsıl Geçiş Sıcaklığı Amorf maddelerin ısıl geçiş sıcaklığı, yaygın olarak, sıvı halde olan maddelerden toz haline geçiş sıcaklığı olarak da bilinir. Bu, bir maddenin, özellikle kritik sıcaklık ve basınç koşulları altında, sıvı halden toz hale geçiş sıcaklığının sınır değeri olarak tanımlanır. Amorf maddelerin ısıl geçiş…

Yorum Bırak

Alışveriş Sigortası Nedir

Alışveriş Sigortası Nedir? Genel Bakış Alışveriş Sigortası, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri korumalarına yardımcı olan bir çeşit sigortadır. Alışveriş Sigortası, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri teslim edilmeyen, hasarlı veya kusurlu ürünlerden korunmalarını sağlar. Alışveriş Sigortası, kullanıcıların satın aldıkları ürünlerin satın alındıktan sonra ortaya çıkan problemlerden zarar görmesini önlemek için kurulmuştur. Alışveriş Sigortasının Avantajları Alışveriş Sigortası kullanıcıların satın aldıkları ürünleri teslim alamamaları, hasarlı veya kusurlu ürünlerden korunmalarına yardımcı olur. Alışveriş Sigortası, kullanıcıların satın aldıkları ürünün teslim alınamaması durumunda, ürünün satın alındığı mağazadan ilgili ürünün ücretinin iadesi veya değişimi için talep etmelerine izin verir. Ayrıca, kullanıcıların satın aldıkları ürünün hasarlı veya kusurlu olduğu durumlarda…

Yorum Bırak

Arapça Nasran ne demek

Arapça Nasran Ne Demek? Arapça “Nasran” (نصران), Arapça’da “Hıristiyan” anlamına gelen bir kelimedir. Arapça’da, Hıristiyanların dini anlamında kullanılan, “Nasraniyye” olarak da bilinen bir isim var. Arapça’da, Nasraniyye sözcüğü “Hıristiyanlık” anlamına gelir. Mısır’da ve çevresinde, Arapça’nın kökeni olan Farsça dilinde “Nasrani” veya “Nasraniyye” olarak bilinen bu kelime, Hıristiyanlık tarafından kullanılmaktadır. Arapça’da, bu kelime, Mısır ve çevre ülkelerde Hıristiyanların kendilerini tanımlamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Arapça’da, “Nasran” sözcüğü, “Hıristiyan” anlamına gelen bir kelimedir. Bu sözcük, Mısır ve çevre ülkelerdeki Hıristiyanlar tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda, bu sözcük, Kuran’da da sıkça kullanılmaktadır. Kuran’da, “Nasran” sözcüğü, Hıristiyanları tanımlayan ve onlara atfen kullanılan bir sözcüktür. Kuran’da, “Nasran”…

Yorum Bırak

Uygulamalı psikolojisi nedir

Uygulamalı Psikolojisi Nedir? Uygulamalı psikolojisi, psikolojinin pratik uygulamalarını ve teorilerini bir araya getiren bir disiplindir. Psikolojinin herhangi bir alanında uzmanlaşılmasını sağlayan bu disiplin, davranışsal, sosyal, kültürel, biyolojik ve kavramsal psikolojik konuların çalışılmasını kapsar. Bu alan, başta akademik olarak olmak üzere toplumsal, siyasal, kültürel, endüstriyel, tıbbi ve hukuki alanlarda uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Uygulamalı psikolojinin amacı, insanların zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve bireyi, ailesini ve toplumu etkileyen çevresel faktörleri anlamaktır. Uygulamalı Psikolojinin Temel Kavramları Uygulamalı psikolojinin temel kavramları, insanların zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını anlamak için kullanılan karar verme, problem çözme, düzenleme, öğrenme, öz yeterlilik, iletişim, grup…

Yorum Bırak